Tình thương là một sự vĩ đại nhất trong cuộc sống, và vĩ đại nhất trên toàn cõi vũ trụ. Nhưng mà đa số nhân loại bây giờ đang thiếu kém tình thương đó. Con người phải thể hiện tình thương nhiều hơn trước. Phải yêu thương cả kẻ thù, phải yêu thương hàng xóm, phải yêu thương động vật và môi trường xung quanh thì mới có thể vượt qua cơn nguy khốn và được lối sống bình an. Tình thương phải thể hiện ra, chứ không phải tình thương nói mà được, tình thương phải thể hiện bằng hành động. Tức là ăn chay, làm lành và bảo vệ môi sinh”

“Tôi cần sự biểu hiện của tình thương, chỉ thêm 1% tình thương cho thế giới này, tình thương cho con cái quý vị, tình thương cho muôn loài, cũng đủ để chúng ta sẽ hy sinh khẩu vị của mình đối với thịt động vật và những sản phẩm thiếu nhân từ liên quan đến thịt. Chúng ta phải biểu lộ tình thương ở một mức độ lớn hơn, không chỉ tình yêu lãng mạn dành cho những người trong gia đình - chúng ta cũng nên giữ điều đó, bởi vì mỗi loại tình thương đều thiêng liêng. Mỗi loại tình thương đều phát ra một số năng lượng khẳng định đẹp đẽ để bảo vệ chúng ta và bảo vệ người thân của mình cũng như những gì xung quanh chúng ta.
Cho nên nếu mỗi người chúng ta đều bạn thêm tình thương vào môi trường xung quanh, mở rộng tình thương, như nhiều hơn một chút vượt ngoài phạm vi gia đình, và nếu tình thương đó đủ lớn, sẽ bù đắp 100% lực lượng tình thương cần thiết để hóa giải nguy cơ lớn nhất đối với sự sinh tồn của chúng ta”.
- Thanh Hải Vô Thượng Sư
________________________________